Dossier

Verkiezing “Meest duurzame jonge agrarische ondernemer van Fryslân”  Sociaal-cultureel

duurzame_boer

In opdracht van de provincie Fryslân organiseren Nordwin College en Agrarische Jongeren Friesland (AJF) een tweejaarlijkse prijs voor de meest duurzame jonge agrarisch ondernemer in Fryslân wil de provincie verduurzaming van de sector stimuleren. De provincie wil zo ook haar waardering laten blijken voor jonge mensen die het aandurven om een agrarisch bedrijf over te nemen of te starten. Deze … Lees meer

Symposium “bird demography and conservation”  Wetenschap

Black-tailed Godwit (Photo: Frank Vassen – Flickr)

Op 9 januari 2015 organiseert Rosemarie Kentie het symposium “Bird demography and conservation” naar aanleiding van haar promotie later die dag. Door demografisch onderzoek kunnen we de aantalsontwikkelingen van populaties begrijpen, wat essentieel is voor effectief natuurbehoud. Tijdens het symposium zullen gerenommeerde onderzoekers uit buiten- en binnenland spreken over de demografie en het behoud van onder andere de … Lees meer

Schemerballet van goudplevieren boven de Skriezekrite Idzegea  Wetenschap

Untitled-1

Dit filmpje, gemaakt door Bastiaan Blaauw, laat de bewegingen van twee individuele Goudplevieren zien die afzonderlijk van elkaar de lucht in gaan (waarschijnlijk als onderdeel van twee kleine groepen). De twee goudplieren belanden in dezelfde groep en daarmee maken ze zwierige bewegingen boven het boerenland van Gaastmeer en Oudega. Uiteindelijk komen beide vogels buiten het studiegebied in een weiland terecht … Lees meer

Polderpracht; een initiatief van Oerol en de vogelbescherming  EcologieSociaal-cultureel

dijk met hek 3

 
Uit de Leewarder Courant
‘Oerol gaat, in samenwerking met de Vogelbescherming, de polder van Terschelling onder de aandacht brengen van het publiek.Kunstenaars lieten zich vorige week inspireren door verhalen over weidevogels’ Lees hier het hele artikel

 … Lees meer

‘Vroege grutto is last voor boer in Afrika’  EcologieEconomie

spe-20141206gruttopag04.pdf

- Uit het Friesch Dagblad – 

Rijsttelers in westelijk Afrika merken de gevolgen van de intensivering van de Nederlandse landbouw. Boeren maaien eerder waardoor grutto’s vroeger in het jaar naar Afrika trekken, juist als daar het plantseizoen voor de rijst begint. Lees het hele artikelLees meer

Copyright 2014 Kening fan 'e Greide · Realisatie en contentbeheer: Schrijfburo-online · RSS Feed · Inloggen