Dossier

‘Cruciaal dat Dijksma extensieve bedrijven spaart’  EcologieEconomie

Debatavond

Interessant stuk, gisteren in NRC. Oud minister Pieter Winsemius, Sjaak Hoogendoorn (melkveehouder) en Wouter van der Weijden (directeur Centrum Landbouw en Milieu) laten hun licht schijnen over (mogelijke) gevolgen van afschaffing van het meldquotum. Extensieve boeren moeten worden ontzien volgens hen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten:

Lees meer

Bionieuws over natuur & melk  EcologieEconomieWetenschap

bio2

Een interessant artikel in Bionieuws. Het blad boog zich over de gevolgen van het afschaffen van het melkquotum en won advies in bij Geert Laugs (directeur Compassion in World Farming Nederland), Siemen van Berkum (onderzoeker landbouweconomie), Albert Beintema (oud-vogelonderzoeker en auteur) en Jan Dljkstra (onderzoeker diervoeding).

Lees hier het artikel.Lees meer

Sint Thomasschool maakt mooiste leefomgeving grutto  Sociaal-cultureel

Sint Thomasschool - Groep 5

Ook dit jaar organiseerde het Natuurmuseum Fryslân een ‘kunstmenuprogramma’. Onder het motto ‘Meer bloemen in de wei maken grutto’s blij!’ werden basisschoolkinderen uit de gemeente Leeuwarden betrokken bij de natuur.

Ter voorbereiding op het educatieprogramma en een bezoek aan het Natuurmuseum, had het museum voor de leerlingen twee leuke en informatieve filmpjes over de grutto in petto. Tijdens het museumbezoek … Lees meer

Een koe is geen ding  Economie

DSC02996

Frits van der Schans, senioradviseur bij Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), waarschuwt in het juninummer van Veeteelt dat de melkveesector op minder krediet kan rekenen van de consument als het door blijft gaan met forse schaalvergroting

‘De melkveehouderij verzakelijkt. De koe wordt in de melkveesector gezien als een ding en dat is een kwalijke ontwikkeling. Daardoor ontstaat maatschappelijke weerstand’, … Lees meer

De grutto populatie in Skriezekrite Idzegea  EcologieWetenschap

2015-06-29 10_27_10-Kentie-rapport IDZ 2015a-1.pdf - Adobe Reader

In Skriezekrite Idzegea wordt hard gewerkt om de weidevogelstand te verbeteren. In dit gebied van ruim 1500 ha boerenland wordt nauw samengewerkt door de Agrarische Natuur Vereniging, met de vogelwachten en de terreinbeherende organisaties. Het gebied heeft een relatief hoog percentage kruidenrijk grasland (35%), en door de inzet van de mozaïekregisseurs hebben veel boeren weidevogelbeheer op hun land. Desondanks nam … Lees meer

Copyright 2015 Kening fan 'e Greide · Realisatie en contentbeheer: Schrijfburo-online · RSS Feed · Inloggen